Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRUSSEL – city taks

Afschaffing van de gewestbelasting op inrichtingen van toeristische logies voor het eerste semester van 2020.